Příběhy pomoci

Základem práce Centra pomoci Paměti národa je specifický přístup ke skupině pamětníků, s úctou k jejich životnímu příběhu. Během kontaktování často zjišťujeme, že je nejvíce trápí samota. Mnoho z nich proto využívá zapojení našich dobrovolníků, kteří k pamětníkům osobně dochází nebo si s nimi povídají po telefonu. Obrací se nás ale i lidé, kteří již potřebují odbornou pomoc sociálního pracovníka, jejichž služby mohou aktuálně využít v Praze, Středočeském, Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji, v roce 2024 je našim cílem poskytnou tyto služby i v dalších krajích. O jaké formy pomoci se například jedná? 

Umístění do sociálního zařízení 

Rodina pana Josefa, bývalého vrcholového sportovce, se na nás obrátila v situaci, kdy se již nemohla dále starat o svého tatínka a dědečka, který trpí Alzheimerovou chorobou. Dostal se do fáze, kdy potřeboval nepřetržitou péči. Jelikož sociální služba by již nebyla dostačující, vytipovali pracovníci centra zařízení s možností dlouhodobého umístění. Podařilo se najít volnou kapacitu v Alzheimer centru v Modřanech, kde jsme předjednali umístění a rodinu pamětníka jsme pak nasměrovali k podání žádosti. Pan Josef se stěhoval do modřanského zařízení po dvou měsících od začátku oslovení centra pomoci.

Příspěvek na péči 

Pana Vítězslava postihla centrální mozková příhoda. Pamětník, který byl před revolucí aktivním členem undergroundu, šířil samizdatové texty a byl několikrát předvolán k výslechu na StB, od té doby rehabilituje a potřebuje komplexní péči. Aby si mohl dovolit pobyt v domě s pečovatelskou službou, musel prodat svůj majetek a zůstal tak bez prostředků. Naskytla se mu možnost absolvovat lázeňský léčebný pobyt, na který z části přispívá pojišťovna, další část si pojištěnec hradí sám. Tento doplatek po posouzení pamětníkovi situace uhradilo Centrum pomoci Paměti národa.

Zprostředkování pečovatelské služby

Po hospitalizaci se paní Stanislava vrátila do svého bytu na Vinohradech, stav jí však nedovoloval vycházet z domu. Veškeré nákupy ji proto zajišťovaly kamarádky. Pamětnice se na nás obrátila s prosbou o radu. Obávala se situace, kdy kamarádky odjedou třeba na dovolenou. Spojili jsme se proto s vinohradskou Diakonií, která měla volnou kapacitu a po vlastním průzkumu situace zajistila pamětnici již do týdne donáškovou službu. Centrum pomoci zároveň pomohlo s vyplněním žádostí a na úřadu práce pro pamětnici zajistilo příspěvek na péči a taky průkaz ZTP.

Právní pomoc 

Dlouhodobé následky na těle i na duši způsobila paní Marii nezajištěná plošina u schodů v metru. Po úderu do hlavy se pohybuje jen s chodítkem a trpí depresemi. Dopravní podnik její žádost o finanční kompenzaci zamítl. Pamětnice proto uvítala možnost setkání s právníkem, které zprostředkovalo centrum pomoci. Souhlasila s návrhem, aby další žádost poslal přímo právník. Dopravní podnik dal následně případ znovu k prošetření. I když aktuálně ještě neznáme výsledek šetření, paní Marii potěšil už jen pocit, že v tom není sama a že se má o koho opřít.

Co se podařilo za poslední rok?

telefonních hovorů s pamětníky
1149 telefonních hovorů s pamětníky
osobních návštěv
112 osobních návštěv, včetně konkrétní pomoci potřebným
doručení nákupů, léků, respirátorů a další
34 opakovaných návštev
přání jubilantům
452 přání jubilantům