Jak pomáháme

Jakou pomoc poskytujeme?

  • odborné a občanské poradenství
  • možnost si telefonicky popovídat
  • zprostředkovávání lékařské, právní či psychologické pomoci
  • asistenční služby (např. pomoc s nákupy, pomoc při vyřizování soc. dávek, právní pomoc, pomoc při zajišťování ochranných či zdravotních pomůcek, vyzvedávání léků apod.) 
  • sociální aktivizační služby (např. zajištění společníka v případě osamění, organizace setkávání mezi pamětníky navzájem, vytváření mezigeneračních klubů, osobní pozvání do těchto aktivit) 
  • finanční a hmotná podpora (např. přímá finanční podpora v prokazatelné nouzi pro úhradu služeb za energie, zajištění hmotné podpory nákupem potřebných pomůcek či vybavení domácnosti, apod.)

Kde pomoc poskytujeme?

Pomoc se snažíme poskytnout kdekoliv v České republice v závislosti na možnostech dobrovolníků. V případě, že pomoc v daném místě nebudeme schopni poskytnout, pokusíme se ji zajistit ve spolupráci s jinými organizacemi.

Kdo pomoc poskytuje?

Dobrovolníci z řad spolupracovníků a podporovatelů projektu Paměť národa. Dobrovolníci jsou lidé starší 18 let, kteří jsou registrováni a poskytli osobní údaje potřebné ke své identifikaci.

Co připravujeme?

Po celé České republice plánujeme vybudovat síť poradensko – kontaktních center obsazené kvalifikovanými sociálními pracovníky a dobrovolníky. Chceme účinně pomáhat zejména pamětníkům všemi dostupnými formami.   V každé pobočce vč. Prahy bude k dispozici sociální pracovník, který ve spolupráci s místními dobrovolníky a spolupracujícími odbornými poradci a organizacemi zajistí sociální službu terénního poradenství a dalších návazných činnosti, ve vybraných pobočkách také ambulantní formou. V pražské centrále bude nadále fungovat již zavedená telefonní linka. Všechny činnosti plánujeme poskytovat jako registrovanou sociální službu. Příslušnou registraci chceme získat v průběhu roku 2023.  

Co se dosud podařilo ?

3 113 pamětníků jsme oslovili dopisem
3 113 pamětníků jsme oslovili dopisem
3 478 telefonních hovorů s pamětníky
3 478 telefonních hovorů s pamětníky
343</em> doručení nákupů, léků, respirátorů a další
343 doručení nákupů, léků, respirátorů a další
80 seniorům jsme zprostředkovali očkování
139 seniorům jsme pomohli s očkováním proti covid-19