Centrum pomoci Paměti národa pomáhá zejména pamětníkům zorientovat se v obtížných životních situacích a poskytovat podporu při jejich řešení. Zprostředkovává lékařskou, právní či psychologickou pomoc nebo nabízí možnost si telefonicky popovídat. Jak dále pomáháme?

Co se podařilo za poslední rok?

3 113 pamětníků jsme oslovili dopisem
1403 pamětníků jsme oslovili dopisem
3 478 telefonních hovorů s pamětníky
471 telefonních hovorů s pamětníky
343</em> doručení nákupů, léků, respirátorů a další
65 návštěv, sociálních šetřeních, konkrétní pomoci potřebným
80 seniorům jsme zprostředkovali očkování
250 přání jubilantům