Děkujeme za podporu

Děkujeme za Váš příspěvek na provoz Centra pomoci Paměti národa. Váš dar využijeme především na nákup ochranných pomůcek a desinfekce pro seniory i dobrovolníky, kteří jim pomáhají. Dále na pokrytí provozních nákladů Centra pomoci Paměti národa, případně na překlenutí finanční nouze či nedostatku hotovosti těm seniorům, kteří se do ní mohou dostat.

Co se podařilo za poslední rok?

3 113 pamětníků jsme oslovili dopisem
1403 pamětníků jsme oslovili dopisem
3 478 telefonních hovorů s pamětníky
471 telefonních hovorů s pamětníky
343</em> doručení nákupů, léků, respirátorů a další
65 návštěv, sociálních šetřeních, konkrétní pomoci potřebným
80 seniorům jsme zprostředkovali očkování
250 přání jubilantům