Jak pomáháme

Jakou pomoc poskytujeme?

  • odborné a občanské poradenství
  • možnost si telefonicky popovídat
  • zprostředkovávání lékařské, právní či psychologické pomoci
  • asistenční služby (např. pomoc s nákupy, pomoc při vyřizování soc. dávek, právní pomoc, pomoc při zajišťování ochranných či zdravotních pomůcek, vyzvedávání léků apod.) 
  • sociální aktivizační služby (např. zajištění společníka v případě osamění, organizace setkávání mezi pamětníky navzájem, vytváření mezigeneračních klubů, osobní pozvání do těchto aktivit) 
  • finanční a hmotná podpora (např. přímá finanční podpora v prokazatelné nouzi pro úhradu služeb za energie, zajištění hmotné podpory nákupem potřebných pomůcek či vybavení domácnosti apod.)

Jsme registrovanou sociální službou. Poskytujeme takzvané odborné sociální poradenství dle § 37 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována bezplatně.

Kde pomoc poskytujeme?

V současné době působíme na území celé České republiky. Přímo v Praze, Středočeském, Plzeňském, Libereckém a Pardubickém kraji je k dispozici na místní pobočce sociální pracovník pro danou oblast. V případě, že se na nás obrátí klient z kraje, kde se fyzicky nenachází pobočka pro daný region, je mu pomoc zajištěna z nejbližší či nejdostupnější jiné pobočky.

V případě, že pomoc v daném místě nejme schopni poskytnout, pokusíme se ji zajistit ve spolupráci s jinými organizacemi.

Služba má dále k dispozici centrální telefonickou linku, která je k dispozici každý všední den od 9 do 17. hod.

Kdo pomoc poskytuje?

Na všech uvedených místech jsou k dispozici kvalifikovaní sociální pracovníci, kteří jsou připraveni pomoci.

Co připravujeme?

Po celé České republice plánujeme vybudovat síť poradensko – kontaktních center obsazené kvalifikovanými sociálními pracovníky a dobrovolníky. Chceme účinně pomáhat zejména pamětníkům všemi dostupnými formami. V každé pobočce vč. Prahy bude k dispozici sociální pracovník, který ve spolupráci s místními dobrovolníky a spolupracujícími odbornými poradci a organizacemi zajistí sociální službu terénního poradenství a dalších návazných činnosti, ve vybraných pobočkách také ambulantní formou. V pražské centrále bude nadále fungovat již zavedená telefonní linka. 

Den válečných veteránů

Před více než 20 lety začali dokumentaristé z Post Bellum natáčet životní příběhy válečných veteránů, převážně z druhé světové války. Aby veřejnosti přiblížila jejich příběhy, přidala se organizace v roce 2014 poprvé k připomínce Dne válečných veteránů, který se celosvětově slaví 11. listopadu. Každoročně pořádá po celý listopad sbírku, v rámci které si lidé na klopu připínají květy vlčího máku. Část vybraných prostředků ze sbírky putuje Centru pomoci Paměti národa, další část výtěžku ze sbírky je věnována na dokumentování příběhů hrdinů.

Co se podařilo za poslední rok?

telefonních hovorů s pamětníky
1149 telefonních hovorů s pamětníky
osobních návštěv
112 osobních návštěv, včetně konkrétní pomoci potřebným
doručení nákupů, léků, respirátorů a další
34 opakovaných návštev
přání jubilantům
452 přání jubilantům